536 เบอร์ 3-44197 12-5641

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เช้านี้ รอบ 8.45 น. รถคันนี้ไม่จอดป้ายประตูน้ำตรงข้ามโรงแรมอินทรา ให้เหตุผลว่า เห็นว่ามีอีกคันเพิ่งนำหน้าไป ดิฉันรอขึ้นรถ จากการติดตาม GPS ผ่านแอพ ViaBus เพื่อไปทำงานปากน้ำ ต้องวิ่งตามรถไปจนถึง Palladium ไปเคาะประตูให้เปิดให้ เหตุผลมันสมควรหรือไม่ แล้วพอขึ้นมา จะไปลงป้ายวัดพิชัยสงคราม กระเป๋ารถเมล์กลับบอกอีกว่า ไปถึงแค่สำโรง ทั้งที่ป้ายด้านหน้าก็เขียนว่า ปากน้ำ เหตุผลคือจะไปเติมก๊าซ ซึ่งรถสายนี้เจอแบบนี้บ่อยมากที่ส่งผู้โดยสารไปถึงป้ายสุดท้าย ถ้าจะไปแค่สำโรง ช่วยให้รถสายนีัทำป้ายเสริมไปเลยค่ะว่า เสริม สำโรง แบบนี้ผู้ใช้บริการสับสน เสียเวลาต้องไปต่อรถอีก งานบริการประชาชน ช่วยทำให้เป็นไปตามระบบด้วยค่ะ ไม่ใช่นึกอยากจะทำอะไรก็ตามใจคนขับ ไม่อย่างนั้นจะมีระบบไว้เพื่ออะไรคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ และส่งผู้โดยสารให้ถึงจุดหมายปลายทางทุกครั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมา สอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ