536 รถน้อยมากกก

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คือเราใช้บนิการสาย 536.ตลอดอ่ะ รถน้อยมากก รอเป็นชั่วโมงๆ ก็ไม่มีรถมา แล้วทำไม นอบ 08.00 ต้องเป็นรถเสริมตลอดเลย แล้วต้องรอรถไม่เสริม แรกเป็นชั่วโมงๆ ปรับปรุงบ้างก็ดีนะค่ะ อ้อแล้วก็ สาย 140 เยอะมากกกก