536 ปากน้ำ หมอชิต2

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมลล์สาย 536 จะไปเสาวรีย์ขึ้นทุกวันเสียทุกวัน ไม่มีการพัฒนา รถแต่ละคันก็ดูน่าสงสารสิ้นดี รถดีดีไม่เอามาให้บริการสายนี้บ้าง ให้สายอื่นหมด กระเป๋ากับคนขับก็น่าสงสารต้องคอยรับฟังคำด่าคำติของผู้โดยสารเวลารถเสีย ซึ่งสาเหตุที่เกิดมันคือการบริหารงานขององค์การ คุณควรพิจารณาการดำเนินงานของคุณเองได้แล้ว โลกมันพัฒนาไปตั้งไกล แต่คุณพาองค์การย่ำอยู่กับที่ไม่ไปไหน