536 ขาดระยะตลอด

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเวลา 19:00 -21:00 536 ขากลับปากน้ำจะขาดระยะตลอด ชั่วโมงละคัน แต่ขาไปหมอชิตบงเข้าไปอัดกัน 4-5 คัน เพื่อกลับออกมาเลิกพร้อมกันเหรอครับ? เห็นใจคนรอบ้างซิครับ เงินก็เพิ่มแล้ว สวัสดิการแรงงานก็ประท้วงจะเอา แต่การบริการไม่เคยปรับปรุง สมควรได้รับสวัสดิการแบบนั้นด้วยเหรอ