536 ก็ขาดระยะเหมือนเดิม 19:00-21:00

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียนไปกี่ครั้งก็เหมือนเดิม ขสมก จะสะสมสถิติการเรียกร้อง มากกว่าที่จะแก้ไขใช่ไหมครับ? ส่ง bot ออกมาโทษฟ้าโทษฝน โทษการจราจร ขนาดรถร่วมเอกชน 139 จะมาเป็นระยะได้เลย ได้แต่นั่งกินเงินเดือนกันอย่างเดียว ลองให้ ผอ.ต่างๆ รอมานั่งรอบ้างงนะ คิดแก้ไขด้วยนะ ที่ทำทัวร์โคตรมาเร็วเลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถประจำทางสาย ปอ.536 ตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ