536รอนานหลายครั้ง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอสาย536​ ที่หมอชิตตั้งแต่​12.30 กว่ารถจะเข้ามาตั้ง13.30 รถมาช้าแบบนี้ตลอด​ รอเป็นชั่วโมง​หลายครั้งแล้วครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถ ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขอภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ