524 ไม่จอดป้ายใกล้หน้า FAO ?

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
วันที่ 13 มค 63 เวลาประมาณ 14.45 น 524 ไม่จอดรับทั้งๆที่โบกเรียกแล้ว ไม่ทราบว่าป้ายนี้งดรับส่งแล้วหรอคะ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 524 ไม่รับผู้โดยสารนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ กำชับพนักงานให้รับผู้โดยสารทุกป้าย จึงเรียนมาเพื่อทราบ