522 มีรถให้บริการกี่คัน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ทุกวันนี้รอรถเมล์นานมากกว่าจะออกจากอู่มาได้ซักคัน วันละไม่ต่ำกว่าครึ่ง-1 ชม. พอมีรถมาก็ต้องมานั่งภาวนาว่ารถจะวิ่งถึงป้ายที่จะลงมั้ย ตั้งแต่ขอขึ้นราคาค่าโดยสารมายังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นสักอย่าง แถมเจอรถเสียกลางทาง ต้องรอเปลี่ยนรถมา 3 รอบแล้ว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว ได้ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยเพิ่มความถี่การเดินรถในช่วงเวลาดังกล่าวมากขึ้น และจัดปล่อยรถให้เหมาะสมกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร และเป็นไปตามตารางที่กำหนด ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางสม่ำเสมอเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางต่อไป . (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ