519 ไม่ไปปลายทาง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
นั่งรถ 519 จากป้ายตรงข้ามตลาดพระโขนง เพื่อไปลงโลตัสพระราม 3 แต่กระเป๋ารถบอกไปแค่คลองเตย ให้ไปต่อ 180 ซึ่งผมมาจากบางนามาวเวอร์ก็รอ 180 ไม่มี จึงขึ้น 46 แล้วมาต่อ 519 แต่กลับกลายเป็นว่า ผมต้องไปต่อ 180 อีกรอบ แล้วผมจะเสียค่ารถเพิ่มให้กับ 46 กับ 519 ทำไม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ