519ผ่านซีคอนไหม

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้มากที่สุด จะนั่งรถตู้มาลงซีคอนกลับมีนบุรี แต่ถ้าจะนั่งรถมาลงซีคอน(1ต่อ) ต่อ207มาลงราม(2ต่อ)จากรามขึ้นรถเมล์ไปมีน(3ต่อ) จากมีนเข้าหมู่บ้าน(4ต่อ) แต่ถ้า519ผ่านซีคอนก็เหลือแค่3ต่อ ได้โปรดช่วยชี้แนะ