516 ช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปล่อยรถห่างมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ถึงแม้จะเป็นวันหยุดแต่ก็มีคนทำงานน่ะค่ะ ปล่อยรถห่างมาก แล้วแต่ล่ะคันขึ้นจำกัดคน แล้วผู้โดยสาร ต้องยืนรอกันนานเท่าไหร่คะ ผ่านไป 2 คันแล้วยังไม่ได้ขึ้นเลย รบกวนช่วยแก้ไขด้วยค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ