515 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
515 ไม่จอดรับผู้โดยสารหน้าโครงการฟอเร่ ศาลายาค่ะ ดิฉันยืนรอแต่ถูกปฏิเสธไป 3 คัน รอเกือบครึ่ง ชม. คันที่จอดรับ คือคันที่ 6-56059 13-1578 ก่อนหน้านั้นปฏิเสธหมดเลยค่ะ รบกวนแจ้งยังท่ารถด้วยนะคะ ประชาชนที่ต้องการใช้จริง เดือดร้อนค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หากพบเห็นในกรณีนี้อีกกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียนรถหรือสถานที่ใช้บริการ เพื่อนำพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนและลงโทษตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ