515 คนเต็มตลอด รถมาช้า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์ สาย515 ช่วงนี้รถรอนานมากๆค่ะ พอรถมาคนก็เต็มมากจนเบียดจนล้น