514

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 514 มีรถน้อยมาก และไม่จอดรับคนที่ป้ายเลย ขับเร็ว ไม่เข้าป้าย ไม่สนใจใครใช้บริการเลย

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ให้บริการด้วยกิริยาวาจาที่สุภาพ อ่อนน้อม หากพบเหตุการณ์ดังกล่าว ขอรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์ข้างรถ หมายเลขทะเบียนรถ หรือหมายเลขตั๋ว จะได้เรียกพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริง และลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ