514 เข้าอู่ตลอดกาล

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ร้องเรียน!!! ควรเพิ่มการเดินรถเส้นนี้ ใช้เวลารอรถเมล์ เส้นรัชดาเข้าดินแดง วันละ 1ชม. ช่วง18.00-19.00 ทั้งที่ถนนโล่ง 73ก หายไปไหน 73 ที่เคยเป็นรถระยะสั้น มาช้ามากๆเหมือนปรับให้วิ่งยาว รถมีน้อยมาก คนเยอะอัดแน่นทุกครั้ง 514 มีทำไม เหมือนจะมาเร็ว แต่เข้าอู่พระราม9ทุกคัน ปรับปรุงด่วนๆ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ