514 รถแอร์แต่ ร้อนมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เจอหลายครั้งแล้วกับรถคันนี้ แอร์ร้อนแต่ก็ยังเอามาวิ่งไม่เคยปรับปรุง ยอ่งสันคนเยอะๆแน่น ร้อนมาก วันนี้เจอตอนเช้า คนไม่ค่อยมี แต่แอร์ก็นังร้อนเหมือนเดิม หมายเลขรถเอากระดาษมาอื่นมาปิดไว้อีก (ป้ายกระดาษสีเหลืองหน้ารถ)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ (แจ้งผู้จัดการสาย 514) ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขสภาพรถให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ ก่อนออกให้บริการประชาชน ทั้งนี้ ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อรถโดยสารใหม่ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน 489 คัน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่แจ้งบริการ