514 ปล่อยรถระยำมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รอหน้า รพ จุฬา 2 ชม กว่าละ ดูในแอพเห็นรถเสริมพระรามเก้่าวิ่งถึงแยกรัชดาลาดพร้าว ติดๆกัน 2 คัน ปล่อยแต่รถเสริม ถ้าไม่ปล่อยรถวิ่งสีลมแล้วก็ยกเลิกไปเลยจะได้ไม่ต้องรอสายนี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำเป็นข้อมูลดำเนินการปรับปรุงการบริการ โดยจัดปล่อยรถเสริม/รถทางยาวเต็มเส้นทาง วิ่งบริการในสัดส่วนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับช่วงเวลา/สภาพการจราจร ให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนสม่ำเสมอสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอ เพื่ออำนวยความสะดวกและบรรเทาปัญหาความเดือนร้อนในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ