511 , 536 ไม้จอดรับผู้โดยสาย วิ่งแช่ขวา รถผ่าน 6 คนได้ขึ้นคันที่7

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ห่วย! รถทุกสายที่วิ่งเข้าปากน้ำ สมุทรปราการ มันจะรีบวิ่งไปเข้าอู่หรือยังไง โบกแล้วก็แช่ขวา โบกแล้วก็เลย โบกแล้วทำท่าจะจอดแล้วก็วิ่งไปเลย ช่วยอบรมคุณภาพขับขี่หน่อย นี่มันรถสาธารณะนะเว้ย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ