511ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ปรับอากาศ สีน้ำเงิน สาย 511 ทางด่วน น่าจะออกจากต้นทางประมาณ 8.30 น. (ก่อนรถหมายเลขทะเบียน 16-1944 ทางธรรมดา)​ วิ่งออกเลนขวาและไม่จอดรับผู้โดยสาร ซึ่งก็ไม่ได้ขึ้นป้ายรถเสียหรือกรณีพิเศษอื่นๆ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ