510

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
510 รถรอนานมากครับ9.00รอครึ่งชั่วโมงถึงจะได้ขึ้น แล้วก็ร้อนมากรบกวนเช็คน้ำยาแอร์เป็นประจำหรือก่อนออกวิ่งด้วยครับ