510 ไม่เข้าป้ายรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา06.04 สาย510หมดระยะ BTSหมอชิต วิ่งชิดซ้ายเพื่อเข้าป้ายอนุสรณ์สถาน แต่ยังไม่ถึงป้าย เนื่องจากมีรถเมล์ร่วมและรถตู้จอดรับผู้โดยสาร สาย510เบี่ยงออกเลนขวา และขับออกไปเลย ทำให้ผู้โดยสารที่รอบริเวณป้ายไม่ได้ขึ้นหลายคน มีนักเรียน รร.หอวังด้วย ป้ายบอกเลขสายหน้ารถเป็นแบบถอดออกได้สีขาว

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย ปอ. 510 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ