510 ไม่เข้าป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 510 ทะเบียน 2110 เวลา ประมาณ 6.40 ไม่เข้ารับผู้โดยสารป้าย ฝั่งตรงข้ามเมองออก(โชคชัยสเต็ก) วันที่ 10 ก.พ.2563 ก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายครั้งแต่ไม้ได้ร้องเรียน และจากการค้นหา คำว่า รถ เมลล์ไม่เข้าป้าย พบว่า มีผู้ร้องเรียนเป็นจำนวนมาก และผ่านมาหลายปี แต่ปัญหายังมีอยู่ จึงขอให้พิจารณาถึงปัญหา และแก้ไขอย่างจริงจังด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ