510 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
คนขับรถ สาย 510 ขาไปมธ. เลขรถ 16-2515 เวลา 6:50 น. ไม่จอดรับผู้โดยสาร ขับเลนขวาสุดและขับเร็วมาก แย่มาก คนจะรีบไปทำงาน ต้องมารอรถคันถัดไปเสียเวลามาก ไม่พอใจบริการแบบนี้มาก

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ