51

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย 51 เมื่อเวลา 15.03 น ป้ายตรงข้าม ไปรษณีย์ไม่จอดรับผู้โดยสาร มีผู้โดยสารหลายท่านไม่ได้ขึ้นรถ คนขับสันดานเสีย ร้องเรียนไปก็เท่านั้นไม่ทำอะไรน่าเบื่อ คนขับแก่ สภาพแบบนี้ ห่วยแตก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)