509 13-1576 6-56057 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 18.30 น. รถเมล 509 13-1576 6-56057 ไม่จอดรับผู้โดยสารที่ป้ายแยกคอกวัว ขับผ่านผู้โดยสารเหมือนขับรถส่วนตัวทั้งที่เป็นรถขนส่งมวลชน รถสายนี้เป็นบ่อยรั้งมากช่วงป้าย 4 แยกคอกวัว โปรดพิจารณาแก้ไขปรับปรุงด้วย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ