509. นี่ถ้าไม่ขาดระยะก็รถเต็มอะขึ้นไม่ได้ รถน้อยไปป่ะคะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
509. นี่ถ้าไม่ขาดระยะก็รถเต็มอ่ะขึ้นไม่ได้ คือรถน้อยไปป่ะคะ เช้าๆนี่คนเยอะมาก ไม่ได้ขึ้นรถเยอะมาก แล้วแต่ละคันก็รอนานมากกกกกค่า

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ