509ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
509ไม่จอดรับมา2วันแล้ว ข่วง 6:15 วันที่9/07/63 ขับแข่งกันมา2คัน ลงจากสะพานออกเลนขวาทั้งคู่ วันที่10/07/63 ออกเลนขวา เหมือนกัน เห็นว่ามีคนโบกแต่ก็ไม่จอดไม่ชะลอ รถไม่ได้เต็ม ขับเร็วมาก เดือดร้อน

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ