508 ไม่จอดป้ายสี่แยกบางนา

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถสาย 508 ขับผ่านตรงสี่แยกบางนาไม่จอดรับมาหลายครั้งจนทนไม่ไหวเลยจดเลขเอาไว้ 125039:344064 กับ 125065:344067 ช่วยตรวจสอบด้วยครับ

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ