508 รถขาดช่วงไม่มีที่อู่ รอไปชั่วโมงครึ่ง

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถ508 วันที่14/4/61 เสลา 14.15-15.50 รอรถเมย์508 หน้าศาลากลางสมุทรปราการไม่มีรถเห็นสาย511 ผ่านไปหลายคัน จึงผิดสังเกตโทรไปสอบถามได้รับคำตอบว่า รถยังไม่มีกลับมา ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แบบนี้ได้หรือครับ ไม่เอารถคันอื่น เปลี่ยนป้าย เอสี่แปะหรือบอกเป็นรถเสริม508 ได้ไหมครับ ไม่มีความสารถในการบริหารเลยองกรนี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถประจำทางสาย ปอ.508 ตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ