507ไม่มีสักคันควยยยขนส่งดูแลหรือเปล่า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รอที่ป้ายbtsอุดมสุขเป็นชั่วโมงงไม่มาสักทีคนเขามีงานมีเรียนจะทำยังไง

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 507 รถน้อยนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ ปรับเปลี่ยนตารางการเดินรถให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ