504 ไม่รับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย 504 ช่วงเวลา 06.05น. วันอังคารที่2มกราคม 2567 เลขทะเบียน 16-7548 เข้าป้ายที่ฟิวเจอร์พารครังสิต มีผดสกำลังวิ่งมาโบกขึ้นรถเพราะเหนว่ายังไม่ออกจากป้าย แต่รถเมคันนี้ไม่รับผดส

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)