502 เลข 12-2776, 2-4050

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา 21.20น. คนขับไม่จอดรับ ป้ายจอมพล (ลาดพร้าว 15) ขับชิดขวา ทำให้ต้องลงไปโบกถึงเลนส์ที่ 2 ก็ยังไม่จอด จนกระทั่งมีคนลง ไม่งั้นคงไม่ได้ขึ้น ร้องเรียนหากผู้ขับไม่เหมาะสมกับงานนี้ควรพิจารณาออกไปทำอย่างอื่นค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของ พนักงานสายดังกล่าว พร้อมทั้งอบรมกำชับพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารชิดขอบทางด้านซ้ายตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการ ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)