49

เขตการเดินรถ: 
8
ต้นทาง: 
หมอชิตใหม่
ปลายทาง: 
หัวลำโพง
ประเภทรถ: 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
รถปรับอากาศ(ยูโรทู)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 21:00
เที่ยวไป: 
หมอชิต 2 (อาคารผู้โดยสาร) โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ แยกถนนนิคมรถไฟสาย 1-กำแพงเพชร 2 บริษัทนครชัยแอร์หมอชิต 2 แยกกำแพงเพชร 2-รัชดา อาคารนงนุช (รัชดา) แยกประชานุกูล ตลาดกลางประชานุกูล รัชดา ซอย 64 รัชดา ซอย 68 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (รัชดา) วัดทองสุทธาราม (เอาออก เนื่องจากไม่ผ่าน) รัชดา ซอย 78 แยกวงศ์สว่าง ห้างบิ๊กซีวงศ์สว่าง ตลาดวงศ์สว่าง วัดมัชฌิยติกายาราม วงศ์สว่าง ซอย 17 วงศ์สว่าง ซอย 15 วงศ์สว่าง ซอย 11 วงศ์สว่าง ซอย 9 วงศ์สว่าง ซอย 7 สะพานพระราม 7 วัดพระแม่มารี (เอาออก เนื่องจากไม่ผ่าน) ท่าเรือวัดสร้อยทอง วัดสร้อยทอง โรงเรียนวัดสร้อยทอง ประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 30 โรงเรียนวัดบางโพ สถานีตำรวจบางโพ แยกบางโพ โรงเรียนพาณิชยการบางโพ โรงเรียนพลาธิการทหารบก โรงเรียนพรศรีวิทยาบางโพ ประชาราษฎร์ สาย 1 ซอย 16 สถานีดับเพลิงบางโพ ประชาราษฎร์ สาย 1 ซอย 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ประชาราษฎร์ สาย 1) (เอาออก เนื่องจากไม่ผ่าน) สะพานพิบูลย์สงคราม พิพิธภัณฑ์เด็ก วัดแก้วฟ้าจุฬามณี แยกเกียกกาย ท่าเรือเกียกกาย โรงเรียนโยธินบูรณะ ปตอ. กรมทหารม้าที่ 4 วัดจันทรสโมสร สามเสน ซอย 28 แยกบางกระบือ สามเสน ซอย 24 สำนักงานไปรษณีย์บางกระบือ โรงเรียนพาณิชยการสามเสน โรงพยาบาลกรมชลประทาน การไฟฟ้าสามเสน (สามเสน) โรงพยาบาลการไฟฟ้าสามเสน กรมชลประทาน-ศรีย่าน แยกศรีย่าน ศรีย่าน ตลาดศรีย่าน โรงเรียนเทคนิควิมลพณิชยการศรีย่าน วัดโบสถ์สามเสน โรงเรียนวัดโบสถ์สามเสน วังสุโขทัย (สามเสน) สถานีตำรวจสามเสน โรงพยาบาลวชิรพยาบาล แยกซังฮี้ กองโรงพิมพ์สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สามเสน ซอย 11 โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สามเสน) โรงเรียนราชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สามเสน ซอย 9 ท่าวาสุกรี ซอยหลังสโมสรทหารบก หอสมุดแห่งชาติ แยกสี่เสาเทเวศร์ แยกเทเวศร์ วัดนรนาถสุทธิการาม สำนักงานไปรษณีย์วังเทวะเวศน์ การไฟฟ้าย่อยสามเสน วัดอินทรวิหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย แยกบางขุนพรหม วัดใหม่อมตรส แยกประชาธิปไตย-วิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมศราวิสุทธ วัดตรีทศเทพ (วิสุทธิกษัตริย์) แยก จ.ป.ร. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แยกวิสุทธิกษัตริย์-จักรพรรดิพงษ์ แยกจักรพรรดิพงษ์ แยกหลานหลวง วัดสิตาราม (จักรพรรดิพงษ์) แยกถนนดำรงรักษ์-จักรพรรดิพงษ์ สะพานดำ ภูเขาทอง แยกแม้นศรี การไฟฟ้าย่อยสะพานดำ ตลาดวรจักร วัดดิสานุการาม แยกวรจักร แยกถนนเจ้าคำรพ-วรจักร ตลาดคลองถม (วรจักร) แยกถนนยมราชสุขุม-วรจักร แยกเอสเอบี แยกถนนจึงเจริญพาณิชย์-เจริญกรุง แยกถนนมหาจักร-เจริญกรุง เจริญกรุง ซอย 12 แยกถนนศรีธรรมาธิราช-เจริญกรุง แยกเสือป่า แยกถนนมังกร-เจริญกรุง วัดมังกรกมลาวาส แยกพลับพลาไชย-เจริญกรุง แยกถนนผดุงด้าว-เจริญกรุง แยกหมอมี โรงแรมไทเป (มิตรพันธ์) วงเวียน 22 กรกฎา โรงแรมไมตรีจิตต์ สำนักงานไปรษณีย์สามแยก แยกไมตรีจิตย์ แยกหัวลำโพง สถานีรถไฟหัวลำโพง
เที่ยวกลับ: 
สถานีรถไฟหัวลำโพง แยกหัวลำโพง แยกไมตรีจิตย์สำนักงานไปรษณีย์สามแยก โรงแรมไมตรีจิตต์ วงเวียน 22 กรกฎา แยกถนนสันติภาพ-พลับพลาไชย แยกถนนยมราชสุขุม-พลับพลาไชย สถานีตำรวจพลับพลาไชย แยกถนนเจ้าคำรพ-พลับพลาไชย แยกพลับพลาไชย แยกโรงพยาบาลกลาง แยกมหาจักร-หลวง อาคารศรีวรจักร แยกถนนขวัญ-หลวง แยกวรจักร วัดดิสานุการาม ตลาดวรจักร การไฟฟ้าย่อยสะพานดำ แยกแม้นศรี ภูเขาทอง สะพานดำ แยกถนนดำรงรักษ์-จักรพรรดิพงษ์ วัดสิตาราม (จักรพรรดิพงษ์) แยกหลานหลวง แยกจักรพรรดิพงษ์ แยกวิสุทธิกษัตริย์-จักรพรรดิพงษ์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย แยก จ.ป.ร. วัดตรีทศเทพ (วิสุทธิกษัตริย์) โรงแรมศราวิสุทธ แยกประชาธิปไตย-วิสุทธิกษัตริย์ วัดใหม่อมตรส แยกบางขุนพรหม ธนาคารแห่งประเทศไทย วัดอินทรวิหาร การไฟฟ้าย่อยสามเสน สำนักงานไปรษณีย์วังเทวะเวศน์ วัดนรนาถสุทธิการาม แยกเทเวศร์ แยกสี่เสาเทเวศร์ หอสมุดแห่งชาติ ซอยหลังสโมสรทหารบก ท่าวาสุกรี สามเสน ซอย 9 โรงเรียนราชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (สามเสน) โรงเรียนเซ็นต์คาเบรียล สามเสน ซอย 11 กองโรงพิมพ์สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แยกซังฮี้ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล สถานีตำรวจสามเสน วังสุโขทัย (สามเสน) โรงเรียนวัดโบสถ์สามเสน วัดโบสถ์สามเสน โรงเรียนเทคนิควิมลพณิชยการศรีย่าน ตลาดศรีย่าน ศรีย่าน แยกศรีย่าน กรมชลประทาน-ศรีย่าน โรงพยาบาลการไฟฟ้าสามเสน การไฟฟ้าสามเสน (สามเสน) โรงพยาบาลกรมชลประทาน โรงเรียนพาณิชยการสามเสน สำนักงานไปรษณีย์บางกระบือ สามเสน ซอย 24 แยกบางกระบือ สามเสน ซอย 28 วัดจันทรสโมสร กรมทหารม้าที่ 4 ปตอ. โรงเรียนโยธินบูรณะ ท่าเรือเกียกกาย แยกเกียกกาย วัดแก้วฟ้าจุฬามณี พิพิธภัณฑ์เด็ก สะพานพิบูลย์สงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (ประชาราษฎร์ สาย 1) (เอาออก เนื่องจากไม่ผ่าน) ประชาราษฎร์ สาย 1 ซอย 10 สถานีดับเพลิงบางโพ ประชาราษฎร์ สาย 1 ซอย 16 โรงเรียนพรศรีวิทยาบางโพ โรงเรียนพลาธิการทหารบก โรงเรียนพาณิชยการบางโพ แยกบางโพ สถานีตำรวจบางโพ โรงเรียนวัดบางโพ ประชาราษฎร์สาย 1 ซอย 30 โรงเรียนวัดสร้อยทอง วัดสร้อยทอง ท่าเรือวัดสร้อยทอง วัดพระแม่มารี (เอาออก เนื่องจากไม่ผ่าน) สะพานพระราม 7 วงศ์สว่าง ซอย 7 วงศ์สว่าง ซอย 9 วงศ์สว่าง ซอย 11 วงศ์สว่าง ซอย 15 วงศ์สว่าง ซอย 17 วัดมัชฌิยติกายาราม ตลาดวงศ์สว่าง ห้างบิ๊กซีวงศ์สว่าง แยกวงศ์สว่าง รัชดา ซอย 78 วัดทองสุทธาราม (เอาออก เนื่องจากไม่ผ่าน) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (รัชดา) รัชดา ซอย 68 รัชดา ซอย 64 ตลาดกลางประชานุกูล แยกประชานุกูล อาคารนงนุช (รัชดา) แยกกำแพงเพชร 2-รัชดา บริษัทนครชัยแอร์หมอชิต 2 แยกถนนนิคมรถไฟสาย 1-กำแพงเพชร 2 โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ หมอชิต 2 (อาคารผู้โดยสาร)