45

เขตการเดินรถ: 
3
ต้นทาง: 
อู่เมกา
ปลายทาง: 
ท่าน้ำสี่พระยา
ประเภทการวิ่ง: 
เส้นทางปกติ
ประเภทรถ: 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00