43

เขตการเดินรถ: 
6
ต้นทาง: 
ร.ร.ศึกษานารี2
ปลายทาง: 
เทเวศน์
ประเภทรถ: 
รถธรรมดา(ครีม - แดง)
รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา
ช่วงเวลาเดินรถ: 
05:00 - 22:00
เที่ยวไป: 
โรงเรียนศึกษานารี 2 หมู่บ้านเพชรเอกชัย(เอกฃัยซอย 130) ตรงข้ามซอยเอกชัย 33 แยก 1 ซอยหมู่บ้านลลิลวิลล์ ตรงข้ามหมู่บ้าน ชนิกา ตรงข้ามวัดบางบอน ซอยเอกชัย 116 ซอยเอกชัย 116 ตรงข้ามกรุงธนบุรีตำรวจภูธร ตำบลสำโรงเหนือ เรือนจำ(ผู้หญิง) แยกบางบอน3(ขาเข้า) ซอยเอกชัย 104 ซอยเอกชัย 110 ซอยเอกชัย 106 ซอยหมู่บ้านแก้วกาญจน์ ซอยเอกชัย100 ซอยเอกชัย 94 โรงพยาบาลบางกอก8 อินเตอร์เนชั่นแนล ตรงข้ามสำนักงานเขตบางบอน ซอยเอกชัย 80 ซอยเอกชัย 76 ตรงข้ามหมู่บ้านสุนทร 7 ซอยเอกชัย 64/7 ตลาดสดเอกชัย โรงพยาบาลบางบอน โรงเรียนวิชัยวิทยา ตรงข้ามบิ๊กซีเอกชัย ซอยเอกชัย 46 ซอยเอกชัย 40 ตรงข้ามโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์(ศาลแขวงธนบุรี) ซอยเอกชัย 35/2 ซอยเอกชัย 30 ซอยเอกชัย 24 ซอยเอกชัย 16 ซอยเอกชัย 10/1 ซอยเอกชัย 10 ซอยเอกชัย 2 แยกวุฒากาศทางรถไฟวัดนางนอง(วุฒากาศ46) วัดหนังอนามัย 29 พุธเนตร (ซอน36/2) สะพานวุฒากาศ 1(ซอยวิฒากาศ 24) ซอย5เจดีย์วุฒากาศ 18 ตรงข้ามสถานีตำรวจตลาดพลู แยกมะลิทอง โรงพยาบาลเยาวรักษ์ ซอยเทอดไท 22,ตรงข้ามโรงพยาบาลเยาวรักษ์ ตลาดวัดกลาง ใต้สะพานตลาดพลูวัดกลาง,วัดราชคฤห์วรวิหารวัดกลาง,วัดจันทาราม วัดอินทาราม สำนักงานเขตธนบุรี,วัดเวฬุราชิน บางยี่เรือ(ขาเข้า) โรบินสันลาดหญ้า ทีโอทีลาดหญ้า ซอยลาดหญ้า 11 แยกลาดหญ้า(ขาออก) ซอยลาดหญ้า 17 โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา(ฝั่งลาดหญ้า) ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 20 โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาซอยสมเด็จเจ้าพระยา 18 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 12 ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย บ้านหม้อ จราจรกลาง หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน พระบรมมหาราชวังสนามหลวง(ตรงข้ามศาลฎีกา) ป้ายที่ 1 สนามหลวง(ตรงข้ามศาลฎีกา) ป้ายที่2 โรงละครแห่งชาติพระอาทิตย์ ป้อมพระสุเมรุแยกบางลำพู สำนักงานเขตพระนคร วัดสามพระยา ธนาคารแห่งประเทศไทยท่าปล่อยรถ เทเวศร์ (53R) สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,ตรงข้ามคุรุสภาวังแดง
เที่ยวกลับ: 
วังแดง ตลาดเทเวศร์ตรงข้าม มทร.พระนคร ศูนย์เทเวศร์แยกเทเวศร์ แยกบางขุนพรหมวัดใหม่อมตรส ตรงข้ามสำนักงานเขตพระนคร วัดชนะสงคราม สนามหลวง(ตรงข้ามม.ธรรมศาสตร์) สนามหลวง(ตรงข้ามวัดมหาธาตุ) กระทรวงกลาโหม สวนเจ้าเชตุพระพิพิธ บ้านหม้อตรงข้ามเฉลิมกรุง สินดำรงค์สำเพ็ง-พาหุรัด ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 6 ตรงข้ามซอยสมเด็จเจ้าพระยา 12 ตรงข้ามโรงเรียนกุลศิริบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีกรุงเทพฯ ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 13 โรงพยาบาลตากสิน ซอยลาดหญ้า 14 แยกลาดหญ้า(ขาเข้า) ซอยลาดหญ้า 8 สหกรณ์กรุงเทพลาดหญ้า ตรงข้ามโรบินสันลาดหญ้า บางยี่เรือ(ขาออก) วัดโพธิ์นิมิตร,วัดเวฬุราชิน(ไปรษณีย์ตลาดพลู) สถานีรถไฟตลาดพลู แยกวุฒากาศ,ตรงข้ามโรงเรียนพรประสาทวิทยา แยกมะลิทอง(โรงเรียนวัฒนะศึกษา) ตลาดร่วมใจ(วุฒากาศ1) อนามัย 29 พุธเนตร ตรงข้ามวัดหนังทางรถไฟ วัดนางนองซอยเอกชัย 3 ตรงข้ามซอยเอกชัย 10/1 ซอยเอกชัย 11 ซอยเอกชัย 25/1 ซอยเอกชัย 37 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ คริสตจักรธนบุรี บิ๊กซีเอกชัย,ตรงข้ามซอยเอกชัย54 บิ๊กซีถนนเอกชัย ตรงข้ามโรงพยาบาลบางบอนซอยเอกชัย 83/6 ซอยเอกชัย 83/8 ซอยเอกชัย 85 หมู่บ้านสุนทร 7 ซอยเอกชัย 89/2 ซอยเอกชัย 89/8 สำนักงานเขตบางบอน แยกถนนเอกชัย ซอยเอกชัย 95/1 ซอยเอกชัย 99/1 ซอยเอกชัย 101 ซอยเอกชัย 105 ซอยเอกชัย 107 กรุงธนบุรี ตำรวจภูธรตำบลสำโรงเหนือ เรือนจำ(ผู้หญิง) ซอยเอกชัย 117 วัดบางบอน หมู่บ้านชนิกา หมู่บ้านลลิลวิลล์ ซอยเอกชัย 33 แยก 1 หมู่บ้านเพชรเอกชัย(เอกชัย135) ตรีสมพลาสติก อินดัสเชียล หมู่บ้านภาสกร 2(เอกชัย139 )ตรงข้ามโรงเรียนศึกษานารี 2