42 ชอบอ้างว่ารถเสีย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
42-9 ชอบอ้างว่ารถเสียแล้ว พอผู้โดยสาร ไปหมด ค่อยออกรถ ชอบจอดรถขวางทางเข้าออก หน้า บริทัษ แย่มาก ช่วยดูแลด้วย

เรียนคุณ ท่านผ้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังบริษัท เจริญบัส จำกัด. เจ้าของผู้ประกอบการรถโดยสารสาย 42-9 ทะเบียน 14-7228 ให้ตระหนักถึงหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ และห้ามจอดรถกีดขวางการจราจร หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไป ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.