40 คันสุดท้าย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้สาย 40 คันสุดท้าย ที่ออกจากลำสาลีเลื่อนไปออกตอน23:00 เนื่องจากมีคนจำนวนมากที่เลิกงานจากห้าง และเยาวราช ต้องการโดยสารรถไปทางสายใต้ เพราะเป็นแหล่งชุมชน