37 ไม่จอดรับผู้โดยสาร จะขับออกมาทำไม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ 23 ธ.ค. 64 เวลา 07.33 น. รถเมล์สาย 37 หมายเลขข้างรถ 5-70064 โบกแล้ว คนขับไม่ยอมจอด ตอนแรกเหมือนจะจอด ขับมาชะลอใกล้ถึงป้าย แต่มีรถยนต์ส่วนบุคคลขวางอยู่ 1 คัน สุดท้ายเลยเบี่ยงออกไม่จอดรับผู้โดยสาร ถ้าจะมักง่าย ไม่จอดรับ เพราะตัวเองจอดหน้าป้ายยากแบบนี้ แนะนำว่าส่งกลับไปนอนอยู่บ้านนะคะ ไม่ต้องให้มาขับรถสาธารณะ แค่นี้ยังทำงานชุ่ย ๆ จะปล่อยไว้ให้กินเงินเดือนทำไม

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้ว หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ