36ก ขับซิ่งไม่มีมารยาท ปาดไปมา 12.45น. 30มี.ค.61

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
36ก ขับซิ่ง ปาดไปมา เทโค้งที่ความเร็วสูงทั้งที่มีผู้โดยสาร ช่วยตักเตือนสอบสวนด้วยครับ มีไฟล์รูปภาพและวีดีโอถ้าต้องการหลักฐาน บริเวณถนนหน้าศูนย์วัฒนธรรม-แยกเหม่งจ๋าย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ