32 (7-50496) ไม่จอดป้ายสำนักงานสรรพากรภาค 4

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
32 (7-50496) ไม่จอดป้ายสำนักงานสรรพากรภาค 4 ขับเลนขวา 12/02/2567 เวลา 19:26 นาที

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)