3-34 รอบน้อยรึเปล่า รอหน้าป้ายเกินชม.ไม่เห็นรถที่ผ่านเลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รอรถสาย3-34 ช่วงเสลา13.30 -15.00 ที่ป้ายลาดกระบังยังไม่เห็นรถสายนี้วิ่งเลยครับ เกิดปัญหาอะไรรึเปล่า

เรียน คุณผู้ใช้บริการ รถโดยสารประจำทางสายดังกล่าวไม่ได้ขึ้นอยู่ในการควบคุมกำกับดูแลขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จะร้องเรียนหรือแนะนำบริการ กรุณาโทร 1584 กรมการขนส่งทางบกเป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลโดยตรง(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)