29 รอนาน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ไม่เคยรอ 29 นานขนาดนี้มาก่อน รอเกิน 40 นานแล้ว ทั้งๆที่อยู่ ตรงmbk วันนี้รถเมล์ขาดหรอคะ ทำตกรถอีกสายแล้วเนี่ย เมื่อไหร่ ขสมก จะปรับปรุงให้นถมีสม่ำเสมอได้ซะทีค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ