2711

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันพฤหัส 12 กย.ช่วงเที่ยงนั่งรถเมลสาย67 หมายเลข 4-40487 12-0786 จากรพ.รามาไปเตาปูน กระเป๋ารถผู้หญิงช่วยประคองผู้สูงอายุทั้งขึ้นและลง คนที่ถือของเยอะก็ช่วยเหลือ คนขับก็ใจเย็นดี อยากให้มีพนง.เช่นนี้ที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ ยิ่งมีมากยิ่งดี สังคมเราน่าอยู่ขึ้นเยอะนะคะ ขอชมเชยมาด้วยใจจริงค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ