26ก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่อยากให้ยกเลิกรถเมล์สายนี้ ดิฉันใช้บริการทุกวัน ไปทำงานเช้า-เย็นกลับบ้าน ทุกวันให้เสียเงินก็ไม่ว่า แต่ขอให้มีใช้บริการด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ