23, 536,508 ทางด่วน สำโรง เพชรบุรีเพิ่มหน่อยค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ช่วง 6-7 โมงเช้า ขอรถสาย 23 , 536 หรือ 508 ทางด่วน ที่ออกจากสมุทรปราการ สำโรง ไปเพชรบุรีเพิ่มค่ะ มี 3 สาย แต่ไม่มา ซักสาย เว้นระยะกันห่างมาก คนใช้บริการก็เยอะ พอมาก็มาพร้อมกัน ...

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)