208

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รถเมล์ 208 ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เช้าสุดกี่โมงคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ได้ประสานไปยัง ผู้จัดการสาย 208ได้สอบถามรถสายดั่งกล่าวล่ผ่านมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประมาณ05.20น. จึงเรียนมาเพื่อทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ