207

เขตการเดินรถ: 
2
ต้นทาง: 
ช่วงวัดศรีเอี่ยม
ปลายทาง: 
แฮปปี้แลนด์
ประเภทรถ: 
รถเอกชนร่วมบริการ(รถมินิบัส)
เวลาที่ให้บริการ: 
ระบุช่วงเวลา