207 ยังวิ่งอยู่เปล่า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
207 ราม1ราม2 ทำไม่มีน้อย 1ชั่วโมงใมาคัน 71/168/137 เพียบไม่มีคนนั่ง.

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขการปล่อยรถสาย 207 ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้สอดคล้องกับสภาพการจราจร เพื่อความสะดวกในการเดินทางของผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ