206 รถธรรมดา ขับรถอันตรายมากครับ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
206 รถธรรมดา (ร้อน) ขับอันตรายมากครับ เวลาจอดก็จอดเลยป้ายแถมยังจอดในช่องเลทที่ 2 คนแก่หรือคนที่ขึ้นลง ยังไม่ทันก้าวเลยรถออกตัวแล้ว บางคนต้องวิ่งละกระโดดลงจากรถ ซึ่งมองว่าเป็นอันตรายถึงชีวิตเลยนะครับ ข้อมูลรถนะครับ ดูจากป้ายสีเหลืองหน้ารถ เลยไม่ได้สังเกตุ ว่ามีข้อความอะไรหน้าตัวเลขครับ 206 280222 12-0264

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วดำเนินการส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยข้องเพื่อเป็นข้อมูลเรียกพนักงานอบรมโดยรวมเรื่องมายาทการขับขี่ตระหนักต่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ใช้บริการ หากท่านประสบเหตุการเช่นนี้อีกขอความกรุณาแจ้ง วัน เวลาสถานที่เกิดเหตุเพื่อเป็นข้อมูลตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามระเบียบองค์การต่อไป