205 เบอร์ 4056 ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
05/06/63 เวลา 17.25 ป้ายริเวอร์ไซต์วิลล่า (ตรงข้ามโฮมโปร) ไม่ยอมจอดรับคนอีกแล้ว (หลายครั้งแล้ว) ทั้งที่คนบนรถไม่ได้เยอะมาก คนขับสายนี้ นิสัยส่วนลึกเป็นแบบนี้กันเยอะมาก ร้องเรียนหลายรอบมาก ก็ยังเป็นแบบเดิม

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ